Welkom

Welkom op onze website. Volièrevereniging Onze Vogels – Westerkwartier is één van de twee vogelverenigingen in het Groningse Westerkwartier. De vereniging is op 1 mei 1957 opgericht en hoort bij één van de actieve vereniging binnen district Groningen. De vereniging heeft dan ook met inzet van zijn leden en vrijwilligers in zowel 2015 als in 2018 de Provinciale Groninger Kampioenschappen georganiseerd.

Volièrevereniging Onze Vogels – Westerkwartier is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV). Leden ontvangen maandelijks het blad Onze Vogels en kunnen online ringen bestellen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen via info@onzevogelswesterkwartier.nl.


Nieuwste berichten

De Provinciale Groninger Kampioenschappen vinden plaats van 7 tot en met 9 december. De inschrijving is opengesteld voor alle leden van de verenigingen in het district Groningen en voor alle “verspreide leden” woonachtig binnen het district Groningen. Ingeschreven kan worden worden volgens het vraagprogramma van de N.B.v.V, uitgezonderd zangkanaries. Alleen eigen kweek vogels kunnen worden ingeschreven. Alleen voor de eerste 10 vogels hoeft inschrijfgeld betaald te worden. Vanaf de 11e ingeschreven vogel hoeft voor deze vogels geen inschrijfgeld betaald te worden. Je bent als inzender dus, inclusief de catalogus, maximaal 17 euro kwijt.

Het reglement en inschrijfformulier kunt u hieronder downloaden . De inschrijving sluit op zaterdag 25 november a.s.

Naast de showklasse is er ook een aparte verkoopklasse aanwezig voor inzenders en niet-inzenders.