Categoriearchief: Geen categorie

Huisvestingsadviezen

Vorig jaar is er bij de Rijksoverheid nogal wat commotie ontstaan door een amendement  van de Partij van de Dieren over afmetingen van kooien. Later is dat wat afgezwakt door te stellen dat dit niet voor gezelschapsdieren zou gelden. Ondanks dat zijn er door de LID diverse invallen gedaan bij vogelliefhebbers en werd gesteld door die inspecteurs dat de door ons gebruikte broedkooien en tentoonstellingskooien te klein zouden zijn. In de wetteksten worden evenwel geen maatvoeringen aangegeven.

Via bezwaarschriften heeft de commissie Dierenwelzijn,-ethiek & wetgeving NBvV aangetoond dat de door ons gebruikte kooien geen negatieve invloed hebben op het dierenwelzijn en de diergezondheid.

Mede op een vraag vanuit het Ministerie van LNV heeft de commissie Dierenwelzijn,-ethiek & wetgeving NBvV met medewerking van de meeste Speciaalclubs een monografie geschreven rond de huisvestingsadviezen zoals die door de NBvV worden toegepast. De monografie huisvestingsadviezen kunt u hier downloaden.

Eendaagse show 2021

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde eendaagse show. Ondanks de huidige situatie weerhield het onze leden er niet van om hun mooiste vogels weer uit te zoeken en deze in te schrijven voor de eendaagse show. Naast leden van onze eigen vereniging mochten wij op 30 oktober ook enkele leden van onze buurtvereniging Vogelvereniging Aduard verwelkomen.

De eendaagse show verloopt net iets anders als een meerdaagse show. Tussen 09.00 en 09.30 uur konden de vogels ingebracht worden. Nadat alle vogels een plekje hadden gekregen op de stellingen was het de beurt aan de keurmeesters om de vogels te keuren. Voor deze dag hadden wij de heren Koeno de Groot, Jaap van den Bos en Ron Buisman uitgenodigd. Zoals al aangegeven verloopt de eendaagse show net iets anders als een meerdaagse show. Naast het invullen van de keurbriefjes werd er door de keurmeesters ook ruim de tijd genomen om de ingebrachte vogels te bespreken met de inzenders. De inzenders ontvingen dan ook niet alleen het keurbriefje maar ook de uitleg van de keurmeesters erbij.

Zoals bij elke show kunnen ook bij een eendaagse show niet alle vogels kampioen worden. De keurmeesters werden dan ook gevraagd om per groep een kampioen aan te wijzen.

Kampioenen 2021

KampioenKleur/soortPuntenInzender
Kleurkanaries EKMelanine zwartpastel rood mozaïek T192E. Scheerhoorn
Kleurkanaries OKMelanine zwart geel intensief92R. Hut
Postuurkanaries EKJapan Hoso bont schimmel91A.J. Koopman
Tropen EKZebravink zwartwang grijs95A. Diepstra
Parkieten/papegaaien EKMeyer papegaai94K. de Boer
D. Huizinga bokaal
(Beste vogel gehele show)
Zebravink zwartwang grijs 95A. Diepstra
Winnaar klassement
(over 5 vogels)
463K. de Boer

NBvV Nieuwe Dierenwet

Beste vogelliefhebber,

Jullie hebben ongetwijfeld afgelopen week de commotie over de aanname van een nieuwe Dierenwet meegekregen. Inmiddels is bij een flink aantal politieke partijen duidelijk dat er niet goed nagedacht is over de gevolgen voor hobbydierhouders en huisdierbezitters.

Dieren worden al jaren op allerlei wijze gehouden niet alleen uit hobby overwegingen of vanwege het in standhouden van een specifiek ras, maar ook als sociaal vangnet, als medische ondersteuning (denk aan blindengeleide of hulphonden) of bij allerlei therapieën zoals bijvoorbeeld PTSS. De gevolgen van deze wet kunnen enorm zijn als deze niet beter omschreven gaat worden. Denk daarbij aan een hond of kat thuis. De zingende vogel bij oudere mensen in de kamer als gezelschapsdier of het konijn van de kinderen of kleinkinderen. Het is een wet die heel breed het houden van dieren raakt, terwijl deze bedoeld was voor de intensieve veehouderij. Enkele politieke partijen hebben hier liggen te slapen. De wet is echter aangenomen en kan dus alleen nog aangevuld c.q. gespecificeerd worden. Dit kan met een burgerinitiatief, maar daarvoor zijn er 40.000 handtekeningen nodig.

Samen met vele organisaties, niet alleen hobbydier- , maar ook sociale organisaties is de NBvV dus een burgerinitiatief (hiertoe heeft een zusterorganisatie de bijbehorende brief opgesteld) gestart. Het houden van dieren doet 98 % verantwoord en zonder enige commerciële motivatie, uit pure liefhebberij en vanwege de instandhouding van soorten. Niet ontkent kan worden dat er soms misstanden zijn, echter die misstanden moeten individueel aangepakt te worden (dit doen we al jaren binnen onze eigen organisatie met de maatregelen die ons ter beschikking staan). De NBvV heeft Dierwelzijn, -ethiek en het verantwoord houden van haar vogels hoog in het vaandel staan. Een wet behoort duidelijk en niet voor verschillende uitleg en interpretatie voor uitvoerende ambtenaren vatbaar te zijn. Wij moedigen u aan. Nee, ……… wij dringen er zelfs op aan de opgestelde brief lezen en ons (en vele andere huisdierbezitters) te steunen in onze strijd om een aanvulling op de net aangenomen Dierenwet, die op slinkse wijze door de Partij van de Dieren tot stand gekomen is, te krijgen. Duidelijk moet zijn dat de brief (bladzijde 2) ingevuld, gedagtekend en van een HANDTEKENING voorzien moet worden. Vervolgens kan dit getekende gedeelte per post naar het vermelde adres t.n.v. Secretaris K.N.V. Ornithophilia, Claudiuslaan 25, 6642 AE Beuningen gezonden worden of (na in kleur gescand te zijn) digitaal verzonden worden naar bart.vrolijks@kpnmail.nl Elke hulp tot verspreiding is welkom. De brief is te downloaden via: http://www.ornithophilia.nl/Files/K.N.V.%20Ornithophilia%20Burgerinitiatief%20-%20juni%202021.pdf?fbclid=IwAR0n8UqD3bqmoOKmCOnwwHz06z77evmQW69kFj4pwvm_F60rnPja3CYj664

Wij rekenen op jullie steun.

NBvV Voorlichtingsbulletin

In het NBvV voorlichtingsbulletin februari 2021 vindt u informatie over:

• De nieuwe Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen
• Uw mogelijkheden bij fusieplannen
• De betaling van NBvV-facturen

Je kunt hem hier downloaden.

Aanvulling Nieuwsbulletin februari 2021.

In dit bulletin vindt u aanvullende informatie op hetgeen in het vorige bulletin gesteld werd over de “Wet Bestuur en Toezicht”.
Dit n.a.v. enkele reacties die binnen kwamen.
Sommige zaken daarin werden gelezen als zijnde een verplichting, terwijl het een advies betrof.
Gelieve hier nota van te nemen.

Tevens treft u informatie over de Facebook groep van de NBvV aan.

U kunt hem hier downloaden.

Houder van gezelschapsdieren

Vanaf 21 april 2021 zullen er diverse wetten en verordeningen van kracht worden en zullen bestaande wetten gewijzigd. Binnen de Commissie Dierenwelzijn, -ethiek & wetgeving van de NBvV wordt intensief gewerkt om de leden te informeren over op handen zijnde wijzigingen. Om hier alvast op in te spelen en te wennen aan andere begrippen en benamingen is er een start gemaakt met de monografie Houder van Gezelschapsdieren. Deze monografie kunt u hieronder downloaden.

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers biedt helpende hand tijdens Corona

Nu we met elkaar gedwongen worden om meer tijd thuis door te brengen, herontdekken we het waardevolle gezelschap van dieren. Honden, katten, cavia’s, kippen, konijnen maar ook het houden van kooi- en volièrevogels, met een mooi woord avicultuur geheten, staat in de belangstelling.

Met name de gezelschapsvolières winnen weer aan populariteit. In de tuin of als kamervolière binnen. Wellicht in een niet gebruikte slaapkamer of op zolder. Met vogels zijn de mogelijkheden eindeloos. Je haalt exotische natuur in huis, waarvan de verzorging structuur geeft aan je dag.

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV), ook wel aangeduid als ‘de bond’, kan voor jou als beginnend of meer ervaren vogelliefhebber veel betekenen. Voor een bescheiden bedrag word je lid van een vogelvereniging in jouw woonplaats of in de regio. Zo’n vereniging heet bij de NBvV een afdeling. Ben je lid van zo’n afdeling dan word je automatisch lid van de bond. Je kunt je ook aanmelden als verspreid lid, zonder tussenkomst van een afdeling. In beide gevallen ontvang je maandelijks het rijk geïllustreerde magazine Onze Vogels. Met in begrijpelijke taal alles en meer wat je moet weten over het houden van kooi- en volièrevogels. De NBvV kent ook speciaalclubs. Gaat je belangstelling uit naar één vogelsoort of groep vogels, dan kun je daar je kennis verdiepen.

Lid worden van een vogelvereniging heeft voordelen. Daar zitten de mensen die jou als toekomstig eigenaar van een volière verder kunnen helpen. Want bij succesvol en mét oog voor dierenwelzijn vogels houden, komt wel het een en ander kijken. Het is meer dan een vogeltje in een kooi met een natje en een droogje.

Advies van een ervaren vogelhouder begint al bij het bouwen van een volière. Die moet optimaal op de zon staan, bij voorkeur een water- en winddicht gedeelte hebben (het binnenhok), maar ook een buitenvlucht. Dat is het gedeelte dat je kunt beplanten, waar je een vijvertje in aan kunt leggen, kortom: wat je zo mooi kunt maken als je maar wilt. De Facebookgroep “Volière Vogelhouders” staat vol met mooie voorbeelden.

Advies is ook belangrijk bij wélke vogels je wilt gaan houden. In een gezelschapsvolière kun je niet alles zo maar bij elkaar zetten. Dat is een recept voor teleurstellingen. Laat je door ervaren vogelhouders voorlichten over hoe jóu ideale volière eruit moet zien. Als lid van een vogelvereniging leer je mensen kennen van wie je voor sportieve prijzen vogels kunt kopen. Mensen waar je daarna altijd terecht kunt voor raad en daad als het even niet lukt met de vogels.

Zij weten wat vogels eten, of ze het jaarrond buiten kunnen blijven, of in de wintermaanden beter beschut gehuisvest kunnen worden. Welke nestgelegenheid en nestmateriaal je de vogels aan moet bieden voor een optimaal resultaat. Sommige vogelsoorten moeten van de overheid geringd worden, op jonge leeftijd een vaste pootring omgedaan krijgen, ook daar kunnen de mensen van de vereniging jou bij helpen. Ze bestellen zelfs de ringen voor je op het bondsbureau van de NBvV in Bergen op Zoom.

Word je lid van een vogelvereniging (en daarmee dus van de bond), dan kun je leerzame en gezellige verenigingsavonden bezoeken, daar komen ter zake kundige sprekers en wissel je met andere liefhebbers ervaringen uit. Je kunt de jaarlijkse tentoonstelling van jouw vereniging bezoeken en wie weet doe jij over een paar jaar met je zelfgekweekte vogels mee aan zo’n tentoonstelling!

Een volière met vogels kan gewoon leuk zijn, maar wie zich erin verdiept ontdekt dat vogels houden een wereld op zich is. Dat is het mooie van lid worden van de bond: dan kun je net zo serieus met vogels bezig zijn als jou dat past, maar hoe je het ook doet: bij de bond zit je altijd goed. Bezoek ook eens de website van de NBvV www.nbvv.nl De NBvV zijn wij samen en samen haal je meer plezier uit je vogels.