Houder van gezelschapsdieren

Vanaf 21 april 2021 zullen er diverse wetten en verordeningen van kracht worden en zullen bestaande wetten gewijzigd. Binnen de Commissie Dierenwelzijn, -ethiek & wetgeving van de NBvV wordt intensief gewerkt om de leden te informeren over op handen zijnde wijzigingen. Om hier alvast op in te spelen en te wennen aan andere begrippen en benamingen is er een start gemaakt met de monografie Houder van Gezelschapsdieren. Deze monografie kunt u hieronder downloaden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *