Huisvestingsadviezen

Vorig jaar is er bij de Rijksoverheid nogal wat commotie ontstaan door een amendement  van de Partij van de Dieren over afmetingen van kooien. Later is dat wat afgezwakt door te stellen dat dit niet voor gezelschapsdieren zou gelden. Ondanks dat zijn er door de LID diverse invallen gedaan bij vogelliefhebbers en werd gesteld door die inspecteurs dat de door ons gebruikte broedkooien en tentoonstellingskooien te klein zouden zijn. In de wetteksten worden evenwel geen maatvoeringen aangegeven.

Via bezwaarschriften heeft de commissie Dierenwelzijn,-ethiek & wetgeving NBvV aangetoond dat de door ons gebruikte kooien geen negatieve invloed hebben op het dierenwelzijn en de diergezondheid.

Mede op een vraag vanuit het Ministerie van LNV heeft de commissie Dierenwelzijn,-ethiek & wetgeving NBvV met medewerking van de meeste Speciaalclubs een monografie geschreven rond de huisvestingsadviezen zoals die door de NBvV worden toegepast. De monografie huisvestingsadviezen kunt u hier downloaden.