Informatie

Volièrevereniging Onze Vogels Westerkwartier is één van de 16 vereniging binnen District Groningen van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers (NBvV). De vereniging is opgericht op 1 mei 1957.

Jaarlijks organiseren wij meerdere contactavonden oftewel ledenbijeenkomsten. Op een aantal van deze avonden nodigen wij een spreker uit die vertelt over verschillende vogelsoorten of zaken die met onze hobby te maken hebben. Op deze avonden zijn alle leden van jong tot oud van harte welkom. Ook zijn de bijeenkomsten een gelegenheid om eens met andere leden van de vereniging in contact te komen.

Een maal per jaar, in week 45, organiseren wij onze ééndaagse tentoonstelling. Leden hebben dan de gelegenheid om hun vogels door een keurmeester van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) te laten keuren en tentoon te stellen. Op deze dag mogen de inzenders en bezoekers plaats nemen naast de keurmeesters voor de nodige tips en adviezen. Voor de mooiste vogels zijn er ereprijzen beschikbaar. De jeugdleden nemen deel in een aparte jeugdklasse.

Het lidmaatschap bedraagt voor seniorleden € 34,00 per jaar. Gastleden en jeugdleden betalen slechts € 17,00 per jaar.

Voor vragen, aan- of afmelden kunt u ons bereiken op het mail-adres info@onzevogelswesterkwartier.nl