Jubilares Joop v.d. Maar

Op 1 januari 2023 was Joop 25 jaar lid van Volièrevereniging Onze Vogels Westerkwartier en de NBvV.

Het speldje van 25 jaar lid van de NBvV werd opgespeld door de voorzitter Alex Diepstra.

Het bloemetje en de oorkonde mochten natuurlijk ook niet ontbreken.

Joop van harte gefeliciteerd.