NBvV Voorlichtingsbulletin

In het NBvV voorlichtingsbulletin februari 2021 vindt u informatie over:

• De nieuwe Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen
• Uw mogelijkheden bij fusieplannen
• De betaling van NBvV-facturen

Je kunt hem hier downloaden.

Aanvulling Nieuwsbulletin februari 2021.

In dit bulletin vindt u aanvullende informatie op hetgeen in het vorige bulletin gesteld werd over de “Wet Bestuur en Toezicht”.
Dit n.a.v. enkele reacties die binnen kwamen.
Sommige zaken daarin werden gelezen als zijnde een verplichting, terwijl het een advies betrof.
Gelieve hier nota van te nemen.

Tevens treft u informatie over de Facebook groep van de NBvV aan.

U kunt hem hier downloaden.